ביטוח תאונות תלמידים

ביטוח תאונות תלמידים
כל ילדי ישראל בגילאי 18 – 6 (לעיתים גם ילדים בני 5) מבוטחים בביטוח תאונות אישיות.

הילדים מבוטחים 24 שעות ביממה, 365 יום בשנה ומכוסים במקרה של אירוע תאונות מכל הסוגים למעט תאונות שהפיצוי עבורן מוסדר על פי חוק כגון: תאונות דרכים, מלחמה ופעולות טרור, פעילות צבאית סדירה ונזק הנגרם במהלך עבודה .

הפיצוי אינו מותנה בהוכחה של מעשה רשלנות מצד רשות כלשהיא, כמו כן אין הפיצוי מנוכה מכל פיצוי אחר שיקבל הנפגע מכל גורם אחר בגין אותה תאונה.

גובה הכיסוי הביטוחי שונה מחברת ביטוח אחת לשנייה אך היות והתנאים בין החברות השונות דומים מאוד מצאנו לנכון להעלותם על הכתב:

א. למקרה של נכות מלאה וקבועה: ($120,000 – $80,000 תלוי באיזו חברת ביטוח בוטח הילד באותה שנה). ב. במקרה של נכות חלקית קבועה: על פי אחוזי הנכות באופן יחסי לנכות מלאה. לדוגמא נכות של 25% תזכה בסכום על סך $20,000 או $25,000 תלוי באיזו חברת ביטוח בוטח הילד באותה שנה). ג. במקרה של חוסר יכולת ללכת לבית הספר המלווה באישור רפואי מתאים: זכאי הילד לקבל פיצוי בשיעור של $20 – $15 ליום (בחלק מחברות הביטוח החל מהיום השישי ובחלק החל מהיום ה- 10 לתקופת אי הכושר שאיננה מאפשרת ללכת לבית הספר).

ד. פגיעות בשיניים: מזכות בסכומים נמוכים בדרך כלל כ-$250 על כל שבר בשן.

הערה: בחלק מחברות הביטוח מבוטחים גם הורי הילדים המבוטחים. יש לברר את זה אצל עו"ד מיומן שהוא מומחה לתאונות תלמידים.

זהירות התיישנות!

התביעה בתאונות על פי פוליסת הביטוח לתאונות של תלמידים מתיישנת ברוב המקרים כשהנפגע מגיע לגיל 21. כלומר, ניתן במרבית המקרים לתבוע פיצויים בגין תאונות שאירעו כשהנפגע היה בין גיל 6 לגיל 18, אבל את התביעה יש להגיש לא יאוחר מגיל 21 (3 שנים מהיום בו מלאו לנפגע 18 אביבים).

שכר טרחה של עורך דין

שכר הטרחה של עורך הדין נקבע באחוזים התלויים בהצלחתו בתיק.
השכר המומלץ במקרה של פשרה ולפני הגשת תביעה משפטית: 15% + מע"מ. בכל מקרה אחר: 20% + מע"מ.

תביעות משפטיות

את התביעות על פי פוליסות לתאונות תלמידים ניתן להגיש כמעט בכל בית משפט בישראל. עורכי דין מומחים לפוליסות תאונות תלמידים בדרך כלל מגישים תביעות נוספות בגין אותה תאונה. בתביעות האלה תובעים בין השאר הן על פי הפוליסות לתאונות תלמידים והן תביעות ביטוח צד ג' קרי, תביעה כנגד הגופים שבגללם התרחשה תאונת התלמיד וזאת בגין עוולת הרשלנות שגרמה לתאונת תלמיד.

הערה חשובה:
היות ומדובר במספר חברות ביטוח שמספקות את אותו השירות , תנאי הפוליסות אמנם דומים אך יתכנו שינויים בין פוליסה לפוליסה לכן, אין הכתוב בתקציר בא להחליף ייעוץ מעורך דין מיומן שהוא מומחה לתאונות תלמידים.

תביעות נוספות בגין אותה התאונה

במקרים רבים, ניתן לתבוע בנוסף לפוליסה הבסיסית שזה עתה עסקנו בה, גורם נוסף בגין אותה תאונה. לצורך כך יש בדרך כלל להוכיח רשלנות של אותו גורם.
לדוגמא: אם התאונה הייתה בחצר בית הספר במסגרת שיעור התעמלות והילד נפצע כתוצאה מהחלקה על ריצפה רטובה, זוהי רשלנות של בית הספר ועל כך ניתן לתבוע את משרד החינוך בתביעה נוספת.

אם התאונה היתה ברחוב והילד נפצע כתוצאה מבור שהיה באמצע המדרכה, זוהי רשלנות של העירייה ועל כן ניתן לתבוע את העירייה.

חשוב לציין שבמקרה של תביעה לא נערך קיזוז של הכספים שהתקבלו במסגרת פוליסת ביטוח תאונות תלמידים וכל תביעה היא עצמונית לחלוטין ואינה מתחשבת בתוצאות או בסכומים של התביעה השניה.

מומלץ להתייעץ עם עורך דין מנוסה כבר בשלביה הראשונים של הפגיעה כדי שניתן יהיה לבסס ביתר קלות את שאלת אחריותו של המזיק (עירייה או בית ספר) בתיק המשפטי.

פנה אלינו לקבלת יעוץ בחינם!

1800-229-444