תביעות בגין תאונות סוסים

תביעות בגין תאונות סוסים

לאחרונה אנו עדים לתופעה של אנשים, שנפצעו מסוסים הן כרוכבים והן כהולכי רגל. במאמר זה אנו ננסה לדון בזכויותיהם של אנשים שנפגעו מסוסים. ניתן לחלק את הפגיעות מסוסים לחמישה סוגים: 1. פגיעות מסוסים בזמן פעילות ספורט במסגרת מועדון ספורט מסודר לרכיבה על סוסים. 2. פגיעות מסוסים כבילוי וזאת במסגרת מועדון מסודר לרכיבה על סוסים. 3. פגיעות מסוסים במסגרת רכיבה פרטית. 4. פגיעות מסוסים במסגרת העבודה. 5. פגיעות מסוסים עקב רכב שהבהיל את הסוס. בכל אחד מהמקרים אנו נדון תחילה בפציעות שנגרמו לאנשים שרכבו על הסוס. בחלק השני של המאמר נתייחס גם להולכי הרגל שעלולים להיפגע מסוסים. פגיעות מסוסים בזמן פעילות ספורט במסגרת מועדון ספורט מסודר אימוני הרכיבה על סוסים חייבים להיות במסגרת מסודרת בה מועסקים מדריכי רכיבה מוסמכים ומנוסים. יש לקיים את האימונים בחוות סוסים מאורגנות המצוידות בכל אביזרי הבטיחות לרכיבה. לפני כל אימון יש צורך בהכנה מוקדמת. ללא כללי בטיחות אלה האימונים עלולים להוביל לפגיעה גופנית. ההכנה לאימון כוללת בין השאר: · קבלת אישורים רפואיים מתאימים לגבי רמת הכושר הגופני ומצבו הבריאותי של המתעתד לעסוק ברכיבה על סוסים. · הגבלת העיסוק לילדים קטנים ובכל מקרה דרישה לאישור בכתב מההורים לפני תחילת הפעילות. · לימוד וחזרה על עקרונות הרכיבה לפני כל אימון. · לבוש מתאים לרכיבה הכולל: מכנסיים ארוכים, נעלים גבוהות וחזקות, (שלא יסתבכו בארכובה) קסדה מתאימה וכו'.. כאשר נגרמים לרוכב הסוס נזקי גוף, יש בדרך כלל אפשרות לתבוע מס' גורמים:

· פוליסת ביטוח תאונות אישיות תלמידים – אם מדובר בילדים עד גיל 18 יש אפשרות לתבוע לפי פוליסת ביטוח תאונות אישיות תלמידים. מדובר בפוליסה שמפצה את ילדי ישראל בגין כל אירוע תאונתי. הפוליסה חלה על כל תלמידי ישראל 24 שעות ביממה 365 יום בשנה לרבות בחו"ל. פוליסת תאונות אישיות תלמידים מזכה בפיצוי חד פעמי, שמרביתו נגזר מדרגת הנכות שנותרת לילד כתוצאה מהתאונה. על כל אחוז נכות צמיתה, שנותר לילד הוא זכאי ל800 $. אם לדוגמא נקבעו לו 10% נכות לצמיתות, הילד יהיה זכאי לקבל מחברת הביטוח סכום על סך 8000 $. מומלץ להיעזר לצורך תביעה זו בעורך דין לתאונות תלמידים קרי, עורך דין המתמחה בתאונות תלמידים.

· פוליסת ביטוח תאונות אישיות לספורטאים – על פי חוק הספורט, אגודות הספורט מחויבות לבטח את הספורטאים בפוליסת ביטוח תאונות אישיות על מנת, שתפצה את הספורטאים על כל אירוע תאונתי שעלול להיגרם להם במסגרת הפעילות באגודת הספורט. פוליסה זו בניגוד לפוליסת ביטוח תאונות אישיות תלמידים חלה על הספורטאים רק כשהם פועלים במסגרת אגודת הספורט. חשוב לציין, שאם ספורטאי שהינו גם תלמיד בי"ס נפצע במסגרת אגודת הספורט הוא זכאי לתבוע גם על פי פוליסת ביטוח תאונות אישות ספורטאים וגם על פי פוליסתביטוח תאונות אישיות תלמידים והוא יוכל לקבל פיצוי משני גורמים אלה בגין אותה תאונה!! מומלץ במקרה זה להתייעץ בעורך דין לתאונות ספורט ועדיף עורך דין המומחה לתאונות מסוסים.

· תביעת נזיקין כנגד מועדון הרכיבה – כדי להצליח בתביעה זו יש תחילה להוכיח, שמועדון הספורט התרשל וכתוצאה מרשלנותו התרחשה התאונה. הרשלנות של מועדון הספורט יכולה לבוא לידי ביטוי במספר מישורים: כאשר מדובר בקטין שנפצע ומועדון הספורט לא קיבל מהוריו את אישורם בכתב להשתתפותו בפעילות של רכיבה על סוסים, יש בכך רשלנות. כאשר אימוני הרכיבה על הסוס לא הועברו על ידי מדריך מוסמך ובעל ניסיון יש בכך משום רשלנות. כאשר מועדון הספורט לא ערך הכנות מתאימות לפני האימון כפי שצויין לעיל יש בכך משום רשלנות. חשוב להיעזר בעורך דין מיומן כבר בשלבים הראשונים שלאחר הפציעה. יש לוודא שעורך הדין מתמחה בתביעות נזקי גוף ובעיקר בתביעות של ספורט הרכיבה על סוסים.

· תביעת נזיקין כנגד בית הספר / תנועת הנוער / קייטנה / גורם אחר – כאשר מדובר בילדים שנפגעו כתוצאה מרכיבה על סוס במסגרת בית הספר (פעילות העשרה) או במסגרת תנועת הנוער בה הם משתתפים (יום ספורט או יום כיף), קיימת אחריות למוסדות אלה. אם לדוגמא הנהלת בית הספר / תנועת הנוער / קייטנה לא דאגה שמדריכים מוסמכים יעבירו את פעילות הרכיבה לילדים, אפשר לתבוע גם את אותם מוסדות בגין עוולת הרשלנות. גם במקרה זה מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין מיומן המתמחה בתביעות של פציעות מסוס.

· תביעת נזיקין כנגד הגורם למפגע – אם תאונת הסוס התרחשה כתוצאה מכך שהיה מפגע במסלול הרכיבה, יתכן שניתן לתבוע גם את הגורם למפגע. לדוגמא: אם מישהו חפר בור על מסלול הרכיבה וברשלנותו לא דאג לכסות אותו או לשים שילוט מתאים, הוא חשוף לתביעה. אם מישהו מתח גדר תיל במסלול הרכיבה, והסוס פגע בתיל וכתוצאה מכך נפל רוכב הסוס הוא חשוף לתביעה. במקרים אלה יש להתייעץ עם עורך דין לנזקי גוף כבר בשלבים הראשונים, מיד לאחר התאונה.

· כשמדובר בתאונות בהן רוכב הסוס פוגע בעובר אורח תמים, עובר האורח יכול גם כן לתבוע פיצוי הן ממועדון הרכיבה והן מרוכב הסוס. לעיתים יכול עובר האורח לתבוע גם את הבעלים של המקום שבו התרחשה התאונה. לדוגמא: אדם שרץ להנאתו על שפת הים, ולפתע סוס דוהר פגע בו, יכול לתבוע גם את העירייה שחוף הים בו התרחשה תאונת הסוס נמצא באחריותה המוניציפאלית. הבסיס לתביעה כנגד העירייה הוא שהעירייה אמורה לפקח, לדאוג ולמנוע מרוכבי הסוסים לדהור על שפת הים ובמקומות שידוע שהולכי רגל רצים שם להנאתם. · חשוב לציין, שאדם רשאי לסכן את עצמו ובלבד שהוא לא מסכן אחרים. אנשים שעוסקים ברכיבה על סוסים אינם מתאבדים מדעת, אבל הם אמורים להביא בחשבון, שכל רכיבה על סוס עלולה להסתיים בתאונה, שתגרום להם נכות או חס וחלילה למוות. רכיבה על סוסים לעיתים יכולה להביא גם לתאונת סוס בהולך רגל, קרי, פגיעה של הסוס בעובר אורח תמים. במקרים אלה יש התערבות של החוק. גם אם אדם נפל על אדם אחר או על רכוש כתוצאה מדהירה על סוס, הוא עלול להיתבע, ואם במקרה זה שני הצדדים לתאונה איבדו את חייהם אפשר יהיה לתבוע את העיזבון של האדם שרכב על הסוס בגין הנזקים שגרם. · יש לציין שאם תאונה מסוג זה מתרחשת במועדון הרכיבה ניתן יהיה לתבוע גם את מועדון הרכיבה שבמסגרתו התבצעה פעילות הרכיבה. שכן קרוב לוודאי שאם התרחשה תאונה הרי שיש גם אשם למועדון שלא בדק ו/או לא תיחקר ו/או לא תישאל ו/או לא הדריך כראוי את הרוכב וכתוצאה מכך התרחשה התאונה. מומלץ לכל רוכב על סוס, שגרם כתוצאה מתאונת סוס נזקי גוף לעובר אורח, לשכור את שירותיו של עורך דין המתמחה בנזקי גוף מתאונות ורצוי אף עורך דין שהוא מומחה לתאונות סוסים. פגיעות מסוסים כבילוי במסגרת מועדון מסודר לרכיבה על סוסים רכיבה על סוסים מהווה פעילות מהנה במידה ולא מתרחשות תאונות. אם אדם מגיע למועדון מסודר ומבקש לרכב על סוס, הוא אמור להישאל על ידי מפעילי המועדון בנוגע לניסיונו ויכולתו לרכב. חשוב לדעת כי גם אדם שרכב בעברו על סוסים, אך מזה מס' שנים שלא רכב על סוס, אמור לעשות רכיבת מבחן תחת פיקוח של מדריך מוסמך ויש לחזור איתו על עקרונות הרכיבה לפני הרכיבה. בד"כ אדם שהצליח לרכב על סוסים בגיל 20 חי באשליה בגיל מבוגר יותר שהוא יודע לרכב, אולם אנשי מקצוע בתחום, אמורים להבהיר לו שרכיבה על סוסים אינה כרכיבה על אופניים, וכי יתכן שלאחר תקופה ממושכת בה לא רכב על סוסים יכולת הרכיבה שלו נפגעה והוא אולי אף זקוק למס' שיעורים בטרם ירכב על הסוס להנאתו. בנוסף, לפני כל רכיבה יש צורך בהכנה מוקדמת הכוללת שאלות בנוגע למיומנויות הרכיבה של הלקוח וכן בנוגע למצבו הבריאותי. יש לוודא שהרוכב מצויד בלבוש מתאים לרכיבה – מכנסיים ארוכים, נעלים גבוהות וחזקות, (שלא יסתבכו בארכובה) קסדה מתאימה וכוו.. כאשר מתרחשת תאונת סוס עקב רכיבה למטרות בילוי במועדון מסודר ניתן לתבוע את הגורמים הבאים: · פוליסת ביטוח תאונות אישיות תלמידים – אם מדובר בילדים עד גיל 18 יש אפשרות לתבוע לפי פוליסת ביטוח תאונות אישיות תלמידים,שכבר צוינה לעיל. · תביעת נזיקין כנגד מועדון הרכיבה – כדי להצליח בתביעה זו יש תחילה להוכיח שמועדון הרכיבה התרשל וכתוצאה מרשלנותו התרחשה התאונה. הרשלנות של מועדון הרכיבה יכולה לבוא לידי ביטוי במספר מישורים: כאשר מדובר בקטין שנפצע ומועדון הספורט לא קיבל את אישורם של הורי הקטין להשתתפותו בפעילות של רכיבה על סוסים, יש בכך רשלנות. כאשר נציג מועדון הרכיבה לא מתחקר את הרוכב בנוגע לידע ולניסיון שלו ברכיבה על סוסים יש בכך משום רשלנות. כאשר הרוכב מדווח לנציג המועדון שמזה זמן רב הוא לא רכב, מפעיל המועדון אמור לעשות איתו חזרה קצרה בנוגע לעקרונות הרכיבה על סוס. הדרכה זו רצוי שתועבר על ידי מדריך מוסמך ובעל ניסיון לרכיבה על סוס. גם כאשר מועדון הספורט לא וידא שהרוכב מצויד בלבוש מתאים, לרבות קסדה, יש בכך משום רשלנות. גם במקרה זה יש להיעזר בעורך דין מיומן לתאונות סוס כבר בשלבים הראשונים שלאחר הפציעה. יש לוודא שעורך הדין מתמחה בתביעות נזקי גוף ובקיא בתאונות מסוסים. · תביעת נזיקין כנגד בית הספר / תנועת הנוער / קייטנה / גורם אחר – כאשר מדובר בילדים שנפגעו כתוצאה מרכיבה על סוס במסגרת בית הספר (פעילות העשרה) או במסגרת תנועת הנוער בה הם משתתפים (יום ספורט או יום כיף), קיימת אחריות למוסדות אלה. ולעיתים אפשר לתבוע גם אותם כפי שציינו לעיל. · תביעת נזיקין כנגד הגורם למפגע – אם תאונת הסוס התרחשה כתוצאה מכך שהיה מפגע במסלול הרכיבה יתכן שניתן לתבוע את הגורם למפגע. הסבר בנושא צויין לעיל. · אשם תורם – במקרה בו רוכב הסוס הוא הנפגע, הרי שבמרבית המקרים מדובר גם באשם תורם, הסיבה לכך היא שבד"כ מדובר באדם שאחראי למעשיו, אדם שיודע את כללי זהירות המנימליים שיש לנקוט כאשר רוכבים על סוס ואף מודע לכך שרכיבה על סוס הינה פעילות מסוכנת. חלק משמעותי מההליך המשפטי יתנהל בנושא שיעור האשם התורם של רוכב הסוס. לדוגמא: אם בית המשפט יקבע שגובה הפיצוי שיש לשלם לרוכב הסוס הוא 100,000 ₪ ובמקביל יקבע שהאשם התורם שנופל על רוכב הסוס הוא 30%, אזי הנתבע/ים ישלמו לתובע (רוכב הסוס) רק 70,000 ₪. ורוכב הסוס סופג את ה- 30,000 ₪ המהווים 30% משווי התיק כאמור.

· אם נפגע מהסוס עובר אורח תמים הוא יכול לתבוע את רוכב הסוס וקרוב לוודאי שגם את מועדון הרכיבה. בית המשפט יפסוק קרב לוודאי ששני הנתבעים צריכים להתחלק בפיצוי שיש לשלם להולך הרגל הפצוע.

פגיעות מסוסים במסגרת רכיבה פרטית · פוליסת ביטוח תאונות אישיות תלמידים – אם מדובר בילדים עד גיל 18 יש אפשרות לתבוע לפי פוליסת ביטוח תאונות אישיות תלמידים. שכבר צוינה לעיל. · תביעת נזיקין כנגד הגורם למפגע – אם תאונת הסוס התרחשה כתוצאה מכך שהיה מפגע במסלול הרכיבה, יתכן שניתן לתבוע את הגורם למפגע. הסבר בנושא כבר צוין לעיל. פגיעות מסוסים במסגרת העבודה במידה ותאונת הסוס התרחשה במסגרת העבודה, הרי שמדובר הן בתאונת עבודה והן בתאונת סוס. התאונה יכולה להיחשב כתאונת עבודה לא רק כאשר מדובר באדם שרוכב על סוסים במהלך התקין של עבודתו, אלא גם במקרה בו אדם מגיע למקום עבודתו עם סוס, ובדרך לעבודה או בדרך חזרה מהעבודה הביתה התרחשה תאונה.. יש לציין שגם במקרה בו אדם הגיע במסגרת עבודתו לחוות הסוסים (לדוגמא: מחלק דואר, או שליח פיצה) ומסיבה כלשהי הוא נפגע מהסוס, יהיה מדובר הן בתאונת סוס והן בתאונת עבודה. כשמדובר בתאונת סוס שהיא גם תאונת עבודה ניתן לתבוע : · המוסד לביטוח לאומי – ענף נפגעי עבודה – לאחר שהתאונה הוכרה כתאונת עבודה ניתן לקבל פיצוי על תקופת היא הכושר לעבוד עד ל- 91 יום ולאחר מכן ניתן להגיש תביעה לקבלת גמלת נכות או מענק נכות מעבודה. הרחבה בנושא ניתן לקרוא במאמר על תאונות עבודה.. · תביעת נזיקין כנגד הגורם למפגע – אם תאונת הסוס התרחשה כתוצאה מכך שהיה מפגע במסלול הרכיבה יתכן שניתן לתבוע את הגורם למפגע. הסבר בנושא כבר צוין לעיל. · תביעת נזיקין כנגד מועדון הספורט – במידה ונמצא כי מועדון הספורט אשם באירוע התאונה. · תביעת נזיקין כנגד הרוכב – אין ספק שבכל תאונה יש אשם כלשהו לרוכב הסוס. לפעמים כל האשמה היא של רוכב הסוס ולפעמים אשמתו היא חלקית והיא מתחלקת בינו ובין גורמים נוספים. גם במקרה זה חשוב להזכיר שאם רוכב הסוס הוא הנפגע בתאונה, הרי שאם מדובר באשם תורם ויש להפחית את גובה הפיצוי בהתאם, כפי שהוסבר לעיל. · תביעת נזיקין כנגד המעביד – ניתן לתבוע את המעביד על פי פוליסת ביטוח חבות מעבידים וזאת במידה והמעביד התרשל בשמירה על בטיחותו של העובד. נפילה מסוס עקב רכב שהבהיל את הסוס לעיתים הסוס מתחיל "להשתולל" עקב גורם חיצוני שמבהיל אותו. אם הגורם שהבהיל את הסוס הוא כלי רכב מנועי ונגרמו נזקי גוף לרוכב הסוס, התאונה תוגדר כתאונת דרכים. כשאנו מציינים כלי רכב מנועי אנו מתכוונים בן השאר ל:: טרקטור,משאית, מונית, סמיטריילר, אוטובוס, מיניבוס, רכבת, טנדר, טרקטורון, אופנוע, קטנוע, קלנועית או כל כלי רכב מנועי אחר.. במקרה זה יש לקחת את הפרטים של הרכב שהבהיל את הסוס מאחר ומי שאמור לפצות את הנפגע בתאונה כזו היא חברת הביטוח שביטחה את הרכב המבהיל. אם הרכב שהבהיל את הסוס הסתלק מהמקום ולא השאיר פרטים, יש לעשות מאמצים כנים לקבל אינפורמציה על הרכב המבהיל. בכל מקרה יש לפנות בהקדם לתאגיד קרנית שמבטח פצועים בתאונות דרכים במקרה של תאונות פגע וברח. אמנם זו לא תאונת פגע וברח קלאסית כי יתכן, שנהג הרכב המבהיל אפילו לא מודע לכך שמדובר בתאונת דרכים, אך בכל מקרה קרנית אמורה לפצות את הפצועים מתאונת זו, שכן מדובר בתאונת סוס שהיא תאונת דרכים. חשוב!!! אם מדובר בתאונת סוס שהיא תאונת דרכים, לא ניתן יהיה לתבוע את הגורמים האחרים שצוינו לעיל לרבות פוליסת תאונות אישיות תלמידים, תביעת המזיק וכו.. מאחר שכשמדובר בתאונת דרכים קיים בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים העיקרון של "יחוד העילה". על פי עקרון זה חברת הביטוח של הרכב הפוגע נוטלת על עצמה את מלוא האחריות לנזקי הגוף כתוצאה מהתאונה, מבלי יכולת של חברת הביטוח לחזור למזיקים אחרים שגרמו לתאונה.

גם במקרה זה מומלץ להתייעץ עם עורך דין מיומן לתאונות דרכים ומומלץ שעורך הדין יהיה בקיא גם בתחום נזקי גוף מתאונות סוס.

שיחת חינם 1-800-229-444 התקשרו עכשיו!

כל פנייה טלפונית תענה במקצועיות ובסבלנות.