boris
User offline. Last seen 7 שנים 42 שבועות ago. מנותק
הצטרף: 02/07/2010

האם זה נכון שיש לשלם למטפלות ביטוח לאומי?

אנונימי
תנאי שכר למטפלות

שלום,

אכן המידע שברשותך תקין. כל אדם אשר עובד צריך לשלם מס הכנס, ביטוח לאומי, מס בריאות וכו ואילו המעביד צריך להשתתף בעלות הביטוח לאומי. לכן, כל מטפלת זכאית לתשלום ביטוח לאומי מצד מעבידיה.. כמובן שיש כאלו אשר עוברים על החוק ולא מבצעים זאת.

כרטיסי ביקור לדוגמה

X
Loading