B.K.TECH שמחה להציג את שירותינו במתן פתרונות הדפסה משרדיות דיגיטליות.
 לנו סל רחב של כל סוגי המדפסות, פקסים, טונרים, מגרסות וכל מה שנלווה לו. ברשותנו מעבדת תיקונים מקצועית הנותנת פתרון לכל תקלה. שיווק, אספקת מוצרים ושירות מהיר בזמן הקצר ביותר.
 B.K.TECH מתמקדת באיתור צרכיו הייחודיים של הלקוח ומתן פתרון יעיל. אנו שמים לנו למטרה להיות החברה עם שימת דגש מקסימאלי על איכות בשירות .
 עקרונותיה של חברת B.K.TECH מבוססים על יושר ויושרה כלפי לקוחותיה,ספקיה ועובדיה.
052-3939138
בוריס כץ

 

X
Loading