למי מותר לייצר שערים חשמליים? למי מותר להתקין מנוע אשר יהפוך את השער לחשמלי? האם כול חובבן רשאי להתקין שערים? האם כול יבואן רשאי למכור מנועים למזדמנים בלי שתדרך אותם? הכול בהמשך...

 

שערים חשמליים בודדים ניתן למצוא בארץ אשר הותקנו לפי כל כללי הבטיחות. רוב העיגולי פינות נובעים בגלל מתחרים שמתעלמים ביודעין ושלא ביודעין מכל נושא הבטיחות בשערים חשמליים אך כמו שהפתגם הידוע אומר כי הדג מסריח מהראש. מסריח מהראש למה? כיוון שהכול מתחיל ביבואנים אשר מוכרים מנועים לשערים חשמליים לכל מזדמן בלי שהם עצמם קבעו לעצמם סטנדרטים במכירה. סטנדרטים במכירה? כן כדי לא להכשיל מתקיני מנועים מזדמנים חובתם של היבואנים למכור בסט מנוע לשער חשמלי גם אמצעי בטיחות אשר יצמצמו אפשרות לפגיעה בנפש. שערים חשמליים למי מותר לייצר? כיום כל רתך, מסגר או חובבן רשאי בלי כל הגבלה שהיא לייצר שער לחניה. רבים חושבים כי לייצר שער לחניה זה כזה דבר פשוט ולא כך הדבר. ישנה חובה להבטיח שלא ייפול השער בשום מצב ובשום צורה, ישנם כמה כללי בטיחות שצריך להקפיד עליהם בדרך לייצור שער לחניה. מנוע לשער חניה ניתן להתקין כל מי שחפץ ליבו ואין זה משנה אם הוא רתך, מסגר, חובבן או חברת שערים. העיקר בחשיבות שבדבר הוא שהמתקין יכיר את כל הוראות הבטיחות בשערים חשמליים ויתקין את אמצעי המיגון אשר ימנעו פגיעה בנפש ורכוש.  כיום כל יבואן מנועים לשערים חשמליים רשאי למכור מנועים אלו לכל דורש בלי שהיבואן נדרש לתדרך את המזדמן בדרכו להתקנת מנוע לשער חניה. כיוון שישנם תקני בטיחות שנכנסו לתוקף כבר בחודש אוקטובר 2006 צריכים כל היבואנים לגלות אחריות ולהתעקש למכור מנועים אך ורק עם אמצעי בטיחות לשערים חשמליים.  לצערנו הרב מותקנים היום ברחבי המדינה אלפי אלפים של מנועים חשמליים בשערים חשמליים בלי כל אמצעי בטיחות שהם. כדאי שכל לקוח שכזה אשר מותקן בביתו שער חשמלי, יגלה אחריות בטיחותית כלפי עצמו, כלפי בני משפחתו ועוברי אורח ויפנה לחברת שערים או אפילו יבקש הצעה משתי חברות שערים במטרה להתאים לשער שלו אמצעי בטיחות. שערים חשמליים צריך לדעת להתקין, בשערים חשמליים צריך לדעת לכוון כוחות מנועים. שערים חשמליים חייבים להיות בטיחותיים ולא על סף הבטיחות, שערים חשמליים, ניתן לקבל יעוץ טכני חינם.  

X
Loading