שמאי מקרקעין מקצועי ובעל ניסיון של שנים בתחום:

שומות מקרקעין וחוות דעת למטרת אומדן שווי שוק בעסקאות שבין מוכר מרצון לבין קונה מרצון לכל מגוון סוגי המקרקעין.
חוות דעת מקצועיות ושומות מקרקעין למטרת שעבודים ודוחות 0 למרכזים מסחריים, מגדלי משרדים, מבנים ודירות למגורים, חניונים, מבני תעשיה ומחסנים, בתי מלון, אולפנים ובתי קולנוע ותחנות תדלוק.
חוות דעת מומחה ושומות מקרקעין למטרת כינוס נכסים.
שומות מקרקעין וחוות דעת בעניינים מוניציפליים לרבות היטלי השבחה מטעם ועדות מקומיות, ראש העין, קרית אונו ומגדל העמק וכן שומות נגדיות כנגד ועדות מקומיות בכל רחבי הארץ.
שומות מקרקעין בענייני ירידת ערך ופיצויים ראויים בגין הפקעות במקרקעין.
זכויות בדיירות מוגנת והערכת שווי דמי המפתח, וראשי פיצוי בגין פינויים.
הערכות שווי למטרת הנפקה / הפרטה.
בדיקות כדאיות כלכלית לפרוייקטים ומכרזים.
מנהל מקרקעי ישראל – הפחתת מיסים ושומות מקרקעין בענייני שינוי יעוד ודמי היתר בגינם, דמי הסכמה, הוונים והשלמתם, דמי פינוי ראויים, דמי חכירה ראויים וכיו"ב.
חוות דעת מומחה לבתי משפט.
ניהול בוררויות ועריכת שומות מכריעות.
ליווי תכניות בהכנה, הקצאת זכויות וטבלאות איזון בין בעלי הזכויות ברה-פרצלציות.
הפחתת מיסים לרבות מס שבח מס רכישה וכיו"ב.
פיצויים ראויים בגין הפקעת מקרקעין שנעשו על ידי המדינה, רשויות מקומיות, מע"צ, החברה הלאומית לדרכים, כביש חוצה ישראל וכיו"ב
ייעוץ ליורשים בכל תחומי המקרקעין (ליווי יורשים ומתן חוות דעת מקצועיות לבתי משפט לענייני ירושה).
שומות מקרקעין וחוות דעת בענייני זכויות בנייה בתים משותפים ורכוש משותף.
הערכות שווי של נכסי נדל"ן וזכויות בנדל"ן.
הערכות שווי למשקים חקלאיים ונחלות לרבות אומדני שווי בגין מיסוי מקרקעין כגון דמי הסכמה מס שבח ועוד.

http://w-b.co.il

אין הצבעות עדיין

X
Loading