yossi
User offline. Last seen 8 שנים 18 שבועות ago. מנותק
הצטרף: 08/17/2009

רציתי לשאול איך ניתן להוציא רשיון מדביר?האם צריך לעבור קורס הדברה?תודה רבה

הדברה
User offline. Last seen 7 שנים 6 שבועות ago. מנותק
הצטרף: 11/08/2010
רישיון של מדביר

אכן יש צורך ברישיון מדביר, בין אם מדובר בביצוע של הדברת נמלים, הדברת תיקנים או כל סוג אחר של הדברה.

הדברת תיקנים

אנונימי
האם מרסס חקלאי מחוייב ברשיון מדביר ?

האם מרסס חקלאי מחוייב ברשיון מדביר ?

האם המחוקק דורש זאת ?

david34
User offline. Last seen 8 שנים 18 שבועות ago. מנותק
הצטרף: 08/17/2009
רשיון מדביר

אכן צריך לעבור קורס הדברה.רשיון מדביר ניתן מטעם המשרד לאיכות הסביבה.בברכה,Shamed Tzivon חברת הדברה 

אנונימי
רשיון הדברה

כל אדם שעוסק בהדברה חייב ברשיון הדברה הניתן ע"י משרד לאיכות הסביבה,

לפני ביצוע ההדברה חייב מזמין השרות הלקוח לבקש ולראות את התעודה 

לבעיות יונים  - הרחקת יונים אין כרגע רשיון מיוחד ,רק רשיון לעבודות בגובה הניתן לקבל ממשרד העבודה

X
Loading