פארמה-קייר מצמידה לכל מטופל רוקח אישי אשר יעקוב אחר הצלחת הטיפול התרופתי לאורך זמן. הרוקח האישי של פארמה-קייר יהווה כתובת ומענה עבור המטופל בכל שאלה או בעיה בנושא רוקחות והטיפול התרופתי.

מטופל כרוני בקהילה, בייחוד כזה הנוטל תרופות רבות, רואה את רופאו אחת לחודשיים-שלושה ולכן אינו נמצא במעקב אישי אחר הצלחת הטיפול התרופתי. לפיכך, עולה הצורך במעקב אישי וצמוד אחר תגובת המטופל לטיפול התרופתי ואחר הדבקות בו. תכנית המעקב האישי של פארמה-קייר מאפשרת את בחינת יעילותו והצלחתו של הטיפול התרופתי לאורך זמן באמצעותייעוץ תרופתי ושמירה על קשר רציף ואישי עם המטופל תוך כדי איסוף מדדים ונתונים.


 

ההצבעה שלך: ללא ממוצע: 5 (1 הצבעות)

X
Loading