לפני זמן מה קיבלתי טלפון מלקוח אשר הגיע אלי דרך אתר אינטרנט שלנו...באבחון ראשוני נראה כי האדם מאוד כועס וממורמר ומבקש ממני לנסות לעזור לו.

להלן סיפור המבוטח:

"לפני חודשיים כשעמדתי ברמזור אדום ופתאום הגיח מאחרי רכב שכור ונכנס ברכבי מסוג מזדה 6  ש. יצור 2007".

"עצרנו בצד, החלפנו פרטים וכל אחד הלך לדרכו תוך שאני גורר את הרכב לחניה מקום מגורי".

"בבוקר  מוקדם התקשרתי לסוכן הביטוח שלי ודיווחתי על התאונה תוך שאני מוסר לסוכן הביטוח שלי את הפרטים של צד ג' לרבות שמה של חברת ההשכרה."

"לאחר כחצי שעה חזר אלי הסוכן ביטוח שלי וטען בפני כי הוא שוחח עם חברת ההשכרה וכי הם מודעים על התאונה שאירעה אתמול ע"י אחד הרכבים שלהם וכי חברת ההשכרה שולחת את השמאי שלהם בכדי לבדוק את הנזק לרבות הודאה כי הם אחראים לתאונה "ויסדרו" לו את הרכב" במוסכי הסדר שלהם." 

לאחר כשעתיים הגיע שמאי הבית של חברת ההשכרה וטען כי הנזק אינו רציני וכי הוא מזמין גרר ולוקח את הרכב למוסך הסדר של חברת ההשכרה אשר יטפלו בתיקון התאונה".

המשיך וטען המבוטח כי: "לא קיבלתי רכב חלופי במשך שבוע ימים  בזמן תיקון הרכב במוסך". 

"בעת פירוק החלפים שנפגעו ברכב התגלה כי השילדה נפגעה ויש צורך גם להחליף את הפח האחורי." 

"הרכב תוקן ע"י מוסך ההסדר תוך הפקת חוות דעת של שמאי הבית אשר החליט לתת לי רק 2.5%  מערך הרכב כירידת ערך". 

"אני לתומי לא הסכמתי המשיך לטעון המבוטח, והחלטתי להילחם... הגעתי עם צד ג' עד לבית המשפט , החלטת השופט הייתה חד משמעית והסתמכה על חוות דעת היחידה של שמאי הבית בחברת השכרה.. ולכן גם הפסדתי את הוצאות המשפט". 

עד כאן הייתה תמצית דבריו של המבוטח אשר נפגע ע"י צד ג'...  

להלן הערותיי למקרה ביטוח, לרבות זכויות המבוטח בעת קרות מקרה תאונה.

1.מכוון שהלקוח לא בקיא בביטוח, ו/ואו לא ידע להתנהג במקרה של תאונה.. האמין המבוטח בסוכן הביטוח שלו אשר לא רצה לטפל בתביעה צד ג' והפנה את הטיפול לחברת ההשכרה.

2.מחובתו של סוכן הביטוח לטפל בכל מקרה ביטוח לרבות תביעות צד ג'.. – הרינו להדגיש כי סוכן הביטוח זכה לתגמול הולם בעת חידוש הפוליסה תוך חויזור אחר לקוחותיו .

3.זכותו של כל מבוטח לבחור שמאי רכב שלא מרשימת שמאי הביטוח ו/או המלצת סוכני הביטוח, לרבות כל שמאי אשר אשר רשום בפנקס השמאים במשרד התחבורה.

4.בתביעה צד ג' ובהפעלת פוליסת הביטוח.. זכותו של כל מבוטח לתקן את רכבו בכל מוסך מורשה משרד התחבורה ולא במוסכי הסדר כאלו ואחרים. 

מכאן אתייחס בקצרה לסיפור הנ"ל תוך שאני נותן את הערותיי למקרה: 

1.הטעות התחילה עם סוכן הביטוח אשר הפנה את הטיפול לחברת ההשכרה ולא המליץ למבוטח את זכויותיו. 

2.טיפול של שמאי ביטוח ו/או שמאי הבית של חברת ההשכרה הינו לקוי לחלוטין - מדוע ? מפני שכל השמאים אשר פרנסתם תלויה בחברת השכרה, ו/או כל חברה אחרת.. ישמרו על האינטרנס של "החברה"  ו/או שולחם...

 3.  ע"פ סיפורו של בעל הרכב ותאור הנזק הבנתי כי שילדת הרכב נפגעה, פח אחורי וביצעו

       תיקון פח אחרים לרבות צבע – מבלי לראות את הרכב וע"פ תאור המבוטח הבנתי כי 

       אחוז ירידת ערך אשר נתן שמאי הבית של חברת ההשכרה הינו זעום מאוד וכי האומדן 

       שלנו בגין פגיעה בשילדה, פגיעה בפח אחורי, פגיעה ברצפת תא מטען, צביעה לא

       מקורית של החלפים שנפגעו הינה: ירידת ערך בשיעור של כ.. 15-22%

            * שעור ירידת ערך כמצוין הינו בגדר השערה בלבד ואינו מחייב אותנו מבלי לראות את הרכב בפועל. 

4. טיפול במוסך הסדר חברה כשהתביעה צד ג' הינה החלטה לקוייה .. מפני שאותו מוסך מתפרנס בעיקר מעבודה ואינו מעוניין להחליף חלפים רבים אשר הרווח בהם הינו מזערי.. מה גם שישנם חברות ביטוח / ליסינג אשר מספקים את החלפים למוסכי ההסדר שלהם.

 5.להגיע לבית המשפט ללא חוות דעת של שמאי אחר הינה טעות חמורה !!! ועל כן

    השופט מסתמך על חוות דעת אשר הניחו בפניו בעת הדיון המשפטי. 

6.ערעור לפסק הדין במקרה הזה אינו ניתן מפני שערעור בדרך כלל השופט מסתמך על ראיות ועובדות אשר נטענו במשפט ולכן במקרה הזה למעשה קשה מאוד להחזיר את הגלגל אחורה, - רוב הסיכויים כי הערעור ידחה. 

לסיכום:

אנו רואים את השתלשלות המקרה מתחילתה ועד סופה , הכל התחיל והסתיים בסוכן הביטוח אשר לא המליץ בפני המבוטח את זכויותיו, נוסיף כי אי ידיעת המבוטח בבחירת שמאי רכב הינה טעות יסודית, מה עוד שהרכב תוקן במוסך הסדר של חברת ההשכרה במקרה שלנו בתביעה צד ג' - עוד טעות חמורה. 

סיכום הפרשה והגעה לבית משפט מבלי לזמן יום קודם שמאי רכב אשר יבצע חוות דעת נגדית תוך ציון ירידת הערך הינה עוד טעות יסודית (ולכן במקרה שלנו השופט הסתמך על חוות דעת היחידה שהונחה על שולחנו).

מכאן חברים יקרים, קראתם את הטעויות שבוצעו לאורך כל הדרך, כאן אנו מבקשים ללמוד מהסיפור העצוב של אותו מבוטח אשר נפגע כספית ורגשית לאורך כל הדרך ...

ראוי לציין כי הרכב של המבוטח (רכב 2007) נפגע וניזוק בצורה קשה .. כך שאם ירצה למכור את הרכב, יפחיתו מערכו "ירידת ערך מסחרית בגין ליקוי בשילדה לרבות פגיעה בכל החלפים שניזוקו בתאונה בשיעור של 20-30% מערכו של הרכב.. 

אנו למדים מהסיפור המר של חברינו אשר נפגע כספית, רגשית, תוך שלא ניצל את זכויותיו מהארוע שבנדון, (מחוסר ידיעה).

בברכת נסיעה טובה ובטוחה.

        חיים שריקי

X
Loading