אין תגובות
שרברב
User offline. Last seen 4 שנים 28 שבועות ago. מנותק
הצטרף: 06/15/2011

 

 

לכל מען דבעי,

 

 

א.ג.נ., שלום רב,

 

 

הנדון: אישור מחוייבות "שרברבים 1800" לכללי אמון הציבור

 

 

הריני לאשר כי חברת שרברבים 1800 , מחוייבת לכללי אמון הציבור החל מיום מיום 06/06/2010, ועומדת בבקרה צרכנית של ארגון אמון הציבור (מלכ"ר).

מחוייבות זו מתחדשת בכל שנה קלנדרית בהתאם לרצון בית העסק להמשיך במחוייבותו לכללי אמון הציבור ולנכונותו לעמוד בבקרה שוטפת, כמו גם בהתאם ובכפוף לעמידתו בכללי ההגינות.

אשר על כן, יש במסמך זה כדי לאשר מחוייבות בית העסק על ליום 6.6.2012.

 

כללי אמון הציבור מציבים סטנדרט גבוה של התנהלות צרכנית הגונה, אמינה ושקופה, מעבר למתחייב מכוח דין. עסקים המתחייבים לכללים אלה, עומדים בבקרה הצרכנית של ארגון אמון הציבור ונושאים את תו אמון הציבור, ומבטאים בכך את מחויבותם כלפי ציבור לקוחותיהם לקיום ערכים אלו.

במסגרת הליכי הבקרה נבדקים כלל הממשקים הצרכניים של בית העסק, ביניהם: חוזים, טופסי הזמנת עבודה, פרסומים, חשבוניות, אתר האינטרנט, תלונות, ועוד.

 

בעצם קבלת תו אמון הציבור מקבלת על עצמה שרברבים 1800 , על כלל מנהליה ועובדיה, התחייבות לפעול על פי כללי אמון הציבור, בהתאם לחוק ובהתאם לקודים של סחר הוגן.

 

 

בברכה,

עידית קירזון, עו"ד

מנהלת בקרת מחוייבים

אמון הציבור

 

טל: 03-5606069 פקס: 03-5601384

דוא"ל: idit@emun.org

X
Loading